POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU


9.8.2017

Unie obhájců České republiky, z. s.

IČO: 029 26 911, se sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 59514

(dále jen jako „Spolek“)

Prezident Spolku JUDr. Tomáš Sokol tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 11.9.2017 od 16:00 hod. v Hotelu Bobycentrum na adrese Sportovní 559/2A, 602 00 Brno-Královo Pole.

 

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

 

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  2. Zpráva o činnosti Spolku;
  3. Různé;
  4. Závěr.

 

V Praze, dne 9.8.2017

 

JUDr. Tomáš Sokol

Prezident Spolku

 

Pozvánka na členskou schůzi