Poděkování České advokátní komoře


15.10.2017

Unie obhájců ČR děkuje České advokátní komoře za umožnění prezentovat svoji existenci a činnost v prostorách, v nichž probíhal 7. sněm České advokátní komory. Tato prezentace se skutečně vydařila a jejím výsledkem je přijetí 19 nových členů Unie obhájců ČR, které tímto vítáme ve svých řadách. Současně Prezidium děkuje všem členům Unie obhájců, kteří se této prezentace zúčastnili.

 

Mgr. Petr Svoboda

tajemník Unie obhájců ČR