Otevřený dopis Unie obhájců ČR nejvyššímu státnímu zástupci


4.3.2016

Unie obhájců ČR se otevřeným dopisem ze dne 10. 2. 2016 obrátila na nejvyššího státního zástupce s upozorněním na možný nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení a s podnětem k dohledovému prošetření tohoto postupu, který spočíval v zadržení českého občana policií dne 1. 2. 2016 na základě žádosti orgánů Íránské islámské republiky z března 2015, v jeho dalším zadržování a v podání návrhu na vzetí do předběžné vazby, a to přesto, že tato osoba je státní občan České republiky a byla od března 2015 do tohoto svého zadržení v únoru 2016 ve vazbě, tedy plně k dispozici orgánům činným v trestním řízení, když po celou tuto dobu skoro roku a ani další tři dny po zadržení až do jednání soudu o předběžné vazbě nebyla státním zástupcem vyslechnuta, zejména ke svému souhlasu s vydáním dle § 91 odst. 1 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Ze zákona je jasné, že pokud státní občan České republiky nevysloví se svým vydáním souhlas, nastává nepřípustnost vydání, a tedy nemůže být do zahraničí vydán.

 

Text otevřeného dopisu naleznete zde.

Otevřený dopis NSZ