Náprava tarifu aneb obhájci nic nedostanete


29.5.2017

Unie obhájců zdvořile požádala svého resortního ministra o nápravu staré křivdy. Respektive, na počátku to křivda nebyla, když bylo třeba v roce 1997 reagovat na povodně tak, že si stát přisvojil 10 %   odměny za obhajobu formou snížení tarifu. Opatření dočasné se stalo křivdou tím, že trvá již skoro 20 let. Už dávno potřeba finančních prostředků na po-povodňové účely opadla, státní sýpky jsou plné a svolení poškozeného je odvoláno. Přesto se stav nezměnil a nezmění. Z opatření dočasného se totiž stalo opatření trvalé.

Člověk by si řekl, že ministr spravedlnosti by měl hájit zájmy svého resortu a jeho pracovníků.  Člověk by si ale také řekl, že ministr spravedlnosti je advokátem, tedy jedním z těchto resortních pracovníků. Ale chyba lávky.

Nejzajímavější na odpovědi pana ministra však je, že žádost Unie obhájců přišla pozdě, protože volby budou na podzim. Ještě, že máme služební zákon, který zajišťuje plynulý chod resortu v době politických změn. Poučení pro příště tak zní, že návrh na legislativní záměr je třeba podat ve lhůtě bez zbytečného odkladu po zveřejnění výsledku voleb, protože v této době se přeci formuje závazný legislativní plán vlády, pročež později podaný návrh bude nutně neúspěšný a nebude na něj čas. Vyčkejme tedy podzimu a spojme to s návrhem na vydání nákladové vyhlášky k § 8 odst. 1 TrŘ, kterou také jaksi náš stát opomněl 20 let vydat (o její vydání Unie obhájců také žádala). Uvidíme, jaké výmluvy se nám tentokrát dostane.

A ještě jeden postřeh. Odpověď ministra spravedlnosti má přeci jeden pozitivní dopad. Opodstatňuje totiž naší Unii obhájců. Což patrně nebylo přímým úmyslem, ale o to je to krásnější úmysl nepřímý. Jde o to, že vláda v době hospodářského růstu přidává bezpečnostním složkám, ale nereparuje staré křivdy, zde snížení tarifu obhájců. Tedy vyzdvihuje důležitost represe oproti zjevně nežádoucí obhajobě. O to více je potřeba bojovat za ochranu práv lidí. A co když po volbách bude pan ministr opět vykonávat advokátní praxi?

 

JUDr. Filip Seifert, MBA

člen prezidia Unie obhájců ČR

 

Tarif