Mgr. LUKÁŠ TROJAN


6.6.2014

Titul, jméno a příjmení

Mgr. Lukáš Trojan

Nar. 2.1.1971

Vzdělání VŠ + doplňující

Právnická fakulta University Karlovy

Pracovní aktivity a aktivity související s právem:

Člen Kontrolní rady ČAK

Člen Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory

Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské a agrární komoře ČR

Místopředseda rozhodčí komise Fotbalové asociace ČR

Předseda Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR

Předseda Rozhodčí komise Českého olympijského výboru

Usazený euroadvokát na Slovensku

Stručná profesní charakteristika

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do AK Jablonský. Po složení advokátní zkoušky v roce 1998 vykonává advokátní praxi nepřetržitě. V letech 1996 až 1998 přednášel na Policejní akademii ČR. Od roku 2005 je společníkem KŠD LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
Ve své praxi se zaměřuje na spory a arbitráže, v oblasti trestního práva na trestné činy hospodářské a trestné činy subjektů působících ve veřejné správě. Dále se specializuje na oblast sportovního práva. Publikuje v odborném tisku.

Webová adresa s podrobnějšími údaji

www.ksd.cz

Citát

Sebe odsuzuje soudce, který pronásleduje nevinného. (Syrus Publilius)