Mezinárodní konference ECBA Praha za účasti Unie obhájců


24.4.2017

Zástupci Unie obhájců Tomáš Gřivna a Filip Seifert přednesli příspěvky a zúčastnili se panelové diskuse na mezinárodní konferenci European Criminal Bar Association (ECBA), které se zúčastnilo 120 obhájců a trestních specialistů z celého světa, konané dne 22. dubna 2017 v Praze na téma The Attorney – Client Privilege in Criminal Matters and Protection of Client´s data, a organizované kolegou a členem Unie obhájců Miroslavem Krutinou, který je členem ECBA, a kterému Unie obhájců tímto děkuje za možnost své účasti na této významné akci.

Prezídium Unie obhájců ČR