Odvolání Unie obhájců ČR proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci bylo neúspěšné


8.7.2016

Unie obhájců ČR se na základě informací z veřejných zdrojů začala věnovat před rokem otázce tzv.“šmírovacích a speciálních“ software.  Ve veřejných zdrojů zmiňovaný software, který sloužil při odhalování trestné činnosti, je schopen infiltrovat elektronická zařízení, využít je ke sledování jejich obsahu, odposlouchávání a pozměňování jejich softwarového vybavení a obsahu datových souborů. Unie považuje za nutné,, neboť logicky se uvedená činnost státních orgánů může odehrávat jen v zákonném rámci a s příslušným povolením, seznámit se s tím v jakém rámci se tak děje, na základě jakých „povolení“, jaké právní argumenty obsahují. Příslušná rozhodnutí pak, jako zásadní z hlediska obhajoby v obecné rovině, chtěla odborně analyzovat a vyhodnotit. Bohužel více než rok trvající snaha, získat v anonymizované formě, pro studijní účely, dotčená rozhodnutí není možné. Evidence není vedena a prozatímní pátrání je bezúspěšné. Zveřejňujeme tedy oficiální dokumenty v této věci z poslední doby. O dalším vývoji budeme členy informovat. Doufáme že naše úsilí nezůstane marné, a stanovisko Unie v odborné rovině bude moci být brzo publikováno.

Útvar zvláštních činností rozhodl o odmítnutí žádosti z důvodu utajení požadovaných informací. Jelikož byly požadovány informace, které nejsou utajeny (čísla jednací) a být ani nemohou, bylo proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání.

Odvolací orgán, tedy Ministerstvo vnitra, odvolání zamítl a rozhodnutí Policie ČR potvrdil. Unie obhájců ČR bude v této věci činit další právní kroky.

 

Prezídium Unie Obhájců ČR

Žádost o poskytnutí informací – Útvar zvláštních činností PČR

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost o informace – odvolání

Zamítnutí odvolání