JUDr. PETR TOMAN


6.6.2014

Titul, jméno a příjmení

JUDr. Petr Toman

nar. 3. 3. 1962

Vzdělání VŠ + doplňující

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (dříve Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)

Pracovní aktivity a aktivity související s právem:

Člen Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory

Člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů České advokátní komory

Člen Vědecké rady Právnické fakulty Západočeské Univerzity

Předseda redakční rady Bulletinu advokacie

Předseda Disciplinární komise České jezdecké federace

Stručná profesní charakteristika

JUDr. Petr Toman je advokátem s více než pětadvaceti lety právní praxe. Od roku 1984 do 1990 působil v Chomutově, od roku 1990 až dosud v Praze. V letech 1990 – 1992 byl poslancem Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky. V roce 1993 založil advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, v níž pracuje dosud. Trestnímu právu se JUDr. Petr Toman věnuje již od samého počátku své kariéry. V posledních letech obhajoval klienty obviněné z trestných činů proti životu a zdraví (např. vražda), proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (např. loupež), proti majetku, proti pořádku ve věcech veřejných (např. podplácení) a trestných činů hospodářských. JUDr. Petr Toman byl v roce 2005 zvolen laickou veřejností právníkem roku a na čelných pozicích se v této kategorii umístil i v následujících letech. Roku 2010 se v rámci téže soutěže umístil v první pětici nominovaných v kategorii trestní právo a jeho advokátní kancelář byla roku 2013 ohodnocena jako velmi doporučovaná ve stejné kategorii.

Webová adresa s podrobnějšími údaji

http://www.iustitia.cz

Citát

Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví (Seneca)