JUDr. MAREK NESPALA


6.6.2014

Titul, jméno a příjmení

JUDr. Marek Nespala

Nar. 14.6.1971

Vzdělání VŠ + doplňující

Právnická fakulta University Karlovy

Pracovní aktivity a aktivity související s právem

Předseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů při ČAK

Člen kontrolní rady v pozici kárného žalobce ČAK

Rozhodce č. osv. 006 v seznamu rozhodců vedeného MS ČR

Stručná profesní charakteristika

V advokacii od roku 1993, advokátem od roku 1997, absolvoval PF UK v Praze v roce 1994, doktorát z trestního práva získal 2008 (téma rigorózní práce „Okolnosti vylučující protiprávnost“). Jeho školiteli a pozdějšími společníky byli JUDr. Jiří Kulvejt (později Vrchní státní zástupce v Praze 2001-2007) a JUDr. Aleš Pejchal (od roku 2012 národní soudce Evropského soudu pro lidská práva). Dr. Nespala se zabývá univerzální praxí, v trestním právu zejména obhajobou a zastupováním poškozených v oblasti hospodářské, majetkové a násilné trestné činnosti a obhajobu ústavních činitelů. Od devadesátých let do současnosti vykonává obhajobu zejména členů vrcholných kolektivních vedení bank, investičních fondů a družstevních záložen, jakož i členů kolektivních politických orgánů a prezidenta republiky (zejména historicky ojedinělá obhajoba před Ústavním soudem proti žalobě Senátu pro velezradu v roce 2013). Od poloviny devadesátých let se Dr. Nespala rovněž specializuje na zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Souběžnou specializací Dr. Nespaly je obchodně právní problematika v oblasti sporné, soudní i arbitrážní.

Webová adresa s podrobnějšími údaji

http://www.aknespala.cz

Citát

Demokracie je stav mysli člověka, který vychází ze skutečného stavu, že jeho život je bezpečen. (Montesqieu)