Jak hodnotí Unie obhájců ČR první rok ministra Pelikána ve funkci?


8.3.2016

Z rozhodnutí či počinů pana ministra Pelikána lze mít větší či menší výhrady. Bohužel spíše větší.

Za zřejmě nejzásadnější pochybení, jehož kontury se v úplnosti objevují až nyní, lze označit jeho celkový přístup k rekodifikaci trestního řádu. Pan ministr se především pokouší stávající podobu trestního řádu změnit novelami, které jsou v některých bodech v rozporu se základními lidskými právy, omezují právo na spravedlivý proces a dokonce by mohli sloužit ke kriminalizaci příliš agilních obhájců. Současně, jak to vyplývá ze stávající situace, pan ministr fakticky paralyzoval činnost komise pro rekodifikaci trestního práva, což zřejmě s oněmi pokusy o dílčí novelizace úzce souvisí.

Pan ministr přijal za vlastní a aktivně prosazuje protinávrh nového zákona o státním zastupitelství, který na jedné straně není v ničem lepší než stávající úprava, na druhou stranu zavádí řadu vysoce problematických ustanovení, z nichž na prvém místě je konstrukce speciálního útvaru státního zastupitelství, který by byl fakticky nekontrolovatelný a sám by si rozhodoval, jaké trestní věci bude dozorovat či vyšetřovat.

Po více než čtvrt stoleté zkušenosti s ministry spravedlnosti asi nikdo neočekává, že ministr bude nadbíhat složkám svého resortu nebo bude vůči nim nekriticky vstřícný. Ovšem s arogancí a ostentativním nezájmem o vnitřní problematiku justice, jakou dává najevo pan ministr Pelikán, se nejspíš doposud také nikdo nesetkal. Připočteme-li k tomu postavení, které si pan ministr „vybudoval“ v Poslanecké sněmovně a zejména v ústavněprávním výboru, jeví se jeho roční působení jako trvající katastrofa.

 

JUDr. Tomáš Sokol

prezident Unie obhájců ČR