Filip Seifert se zúčastnil diskusního fóra na Právnické fakultě Masarykovy univerzity


24.5.2017
Člen prezidia Unie obhájců ČR JUDr. Filip Seifert se jako její zástupce a jeden z diskutujících, dne 18.5.2017, zúčastnil meziprofesního diskusního fóra Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity na téma „Veřejné vystupování právníků a jeho mantinely“ (více v pozvánce níže).
V diskusi bylo řešeno velmi zajímavé aktuální a budoucí téma veřejného vystupování právnických profesí, zejména v médiích.
Mgr. Petr Svoboda
tajemník Unie obhájců ČR