ČLENOVÉ PREZÍDIA UNIE OBHÁJCŮ SE ZÚČASTNILI SEMINÁŘE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR TÝKAJÍCÍ SE ODPOSLECHŮ


29.10.2015

Členové prezídia Unie obhájců ČR JUDr. Petr Toman a JUDr. Václav Vlk se jako zástupci Unie  zúčastnili semináře „Sdělování informací odposlouchávaným osobám o odposleších podle § 88 odst. 8 trestního řádu, evidence a kontrola této povinnosti ze strany Policie České republiky, státních zastupitelství a soudů“, který byl pořádám předsedou stálé parlamentní komise pro kontrolu a použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací PhDr. Danielem Kortem dne 12. října 2015 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. JUDr. Petr Toman přednesl k dané problematice příspěvek. Závěry ze semináře budou společně dalšími informacemi zapracovány do uceleného stanoviska.