Cíle


8.6.2014

Založili jsme Unii obhájců. Založili jsme ji proto, že se, převážně jako obhájci, ale nikoliv jen ve „svých“ klientských věcech, setkáváme s postupy orgánů činných v trestním řízení, k nimž máme vážné odborné výhrady.

Založili jsme Unii obhájců, protože v demokratickém právním státě má být potřeba každé represe, každého mocenského postupu posuzována v kontextu se stejně naléhavou potřebou respektu k lidským a občanským právům. Poněkud  zjednodušeně řečeno, represe a občanská práva mají být v rovnováze.

Založili jsme Unii obhájců, protože máme intenzivní pocit, že přesně toto u nás momentálně chybí. Pomyslné vahadlo (kyvadlo?) se naklonilo trvale a značně na stranu represivních složek, což je  problém sám o sobě. Možná ale ještě horší je, že se tak děje za obdivu  nemalé části veřejnosti, medií a jak už to v takových případech bývá, i řady politiků.

Možná to souvisí s celkovou frustrací  části spoluobčanů, kteří jsou přesvědčeni,  že příčinou všeho, co se jim aktuálně nelíbí,  je minulá i současná   kriminalita, obecně zřejmě označitelná jako hospodářská. A také korupční jednání, včetně takzvané politické korupce. Reakcí na takové pocity je volání po pevné ruce a nekompromisním trestním postihu bezmála všeho a všech. Dílem v reakci na tuto poptávku, dílem pak z povahy samotné instituce reagují orgány činné v trestním řízení vyšetřováním a zahajováním trestního stíhání. O důvodnosti těchto trestních stíhání, ale i použitých metodách vyšetřování, máme čím dal větší pochybnosti. A nejen my, ale i další kolegové. Je jimi poukazováno na zcela nepřiměřené metody včetně pokusů o zastrašování obhájců.

Založili jsme Unii obhájců, protože chceme o těchto problémech diskutovat mezi sebou  i s dalšími kolegy, kteří se k nám  přidají. A pokud to budeme považovat za potřebné, chceme se obracet na příslušné orgány, politiky, ale i celou veřejnost s konkrétními problémy a konkrétními případy, kdy podle nás se namísto práva děje bezpráví.

Založili jsme Unii obhájců, protože svoboda slova znamená i právo šířit myšlenky zneklidňující, znepokojující a zraňující. A současně jsme přesvědčeni, že hnacím motorem změn k lepšímu je v demokratické společnosti otevřená diskuse o jejích problémech. K čemuž chceme přispět.

Založili jsme Unii obhájců, ač jsme členy České advokátní komory. Nebo možná i právě proto. Jsme pořád advokáty a respektujeme Českou advokátní komoru se všemi jejími pravomocemi a nehodláme ji v ničem konkurovat. Možná jí nebo k ní přidat něco navíc, širší společenský záběr, přesah do problematiky, která se netýká pouze advokátů, ale všech, kteří žijí na území tohoto státu..

A také jsme založili Unii obhájců prostě proto, že to je naše právo.