Analýza problematiky práva na kopii úředního záznamu o podání vysvětlení


1.4.2018

Unie obhájců ČR vypracovala analýzu problematiky práva na kopii úředního záznamu o podání vysvětlení. Její součástí je i rozbor oprávnění obhájce pořídit si zvukový záznam tohoto úkonu. Analýza byla současně zaslána panu Nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi a policejnímu presidentovi panu genmjr. Tomáši Tuhému. Oba byli požádáni o jejich názor a pokud jej sdělí, bude publikován, případně zapracován do analýzy.

Analýza možnosti požadovat kopii záznamu

 

Mgr. Petr Svoboda

Tajemník Unie obhájců ČR