Analýza problematiky práva na kopii úředního záznamu o podání vysvětlení a navazující stanovisko nejvyššího státního zastupitelství


10.5.2018

Unie obhájců ČR vypracovala analýzu problematiky práva na kopii úředního záznamu o podání vysvětlení. Její součástí je i rozbor oprávnění obhájce pořídit si zvukový záznam tohoto úkonu. Analýza byla současně zaslána panu Nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi a policejnímu presidentovi panu genmjr. Tomáši Tuhému, kteří byli požádáni o jejich stanoviska. Stanovisko nejvyššího státního zastupitelství, které již Unie obdržela, je zveřejněno níže pod tímto sdělením.

Analýza možnosti požadovat kopii záznamu

Stanovisko – Nejvyšší státní zastupitelství

 

Mgr. Petr Svoboda

Tajemník Unie obhájců ČR